Grupa docelowa operacji

Operacja skierowana jest do:

Rolników i właścicieli gruntów, na których nie realizowano dotychczas prac urządzeniowo rolnych oraz kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które powinny być zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne we wszystkich województwach:

  • Urzędów Gmin,
  • Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych,
  • Urzędów Wojewódzkich (departamenty/wydziały merytoryczne),
  • Urzędów Marszałkowskich (departamenty, wydziały merytoryczne),
  • Samorządów lokalnych,
  • Oddziałów Terenowych Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa,
  • Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
  • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • Regionalnych Zarząd Gospodarki Wodnej oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych,
  • Oddziałów Terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK